A A A

Zaloguj się

pl | en

Geologia (po inż.)
2023/24, studia drugiego stopnia poinżynierskie, studia stacjonarne

Studia przeznaczone dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku geologia i pokrewnych. Pozwalają na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu geologii inżynierskiej oraz hydrogeologii, przy jednoczesnym poznaniu warsztatu pracy naukowej, wraz z możliwością udziału w projektach badawczych. Umożliwiają staranie się o stwierdzenie przez Ministra Środowiska i Klimatu kwalifikacji zawodowych geologa (tzw. uprawnień geologicznych) w kategorii 5 i 7. Studia przygotowują wykwalifikowanych specjalistów do pracy w zawodzie geologa inżynierskiego, geotechnika i hydrogeologa oraz  kontynuacji kształcenia na studiach 3. stopnia w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geologia regionalna
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Geologia regionalna - ćw. terenowe
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
2 O
Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Projektowanie i dokumentowanie geologiczno-inżynierskie - ćw. terenowe
Ćwiczenia terenowe: 24
Zaliczenie z oceną
1 O
Gospodarka wodna
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Konwersatorium magisterskie 1
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Moduł kształcenia "Przedmioty społeczno-humanistyczne"
Suma godzin kontaktowych: 50
Zaliczenie z oceną
6 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geotechnika
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Geotechniczne metody badań in situ
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Hydrogeologia regionalna Polski
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Modelowanie systemów wodonośnych
Wykład: 15
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 50
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Egzamin/zaliczenie z oceną
9 G
BLOK
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
5 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Konwersatorium magisterskie 2
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Oceny oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
9 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
9 G
BLOK
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
6 G