A A A

Zaloguj się

pl | en

Geoinformacja
2023/24, studia drugiego stopnia poinżynierskie, studia stacjonarne

Geoinformacja jest kierunkiem umiejscowionym w dyscyplinie Nauk o Ziemi i Środowisku (NoZiŚ), zawierającym komponenty innych dyscyplin, przede wszystkim nauk społecznych oraz zastosowania informatyki. Zagadnieniami, które decydują o odrębności geoinformacji w NoZiŚ jest numeryczne podejście do zjawisk zachodzących w przestrzeni geograficznej. Kształcenie na studiach II stopnia rozszerza umiejętności zdobyte w ramach studiów I stopnia i wymaga znajomości fundamentalnych zagadnień z nauk o Ziemi, przede wszystkim tych, które opisywane są przez nauki ścisłe. 

 

Geoinformacja na poziomie magisterskim to ogólnoakademicki profil studiów, przede wszystkim o charakterze badawczym, ale też wprowadzający komponenty wykorzystania wyników badań naukowych w biznesie. Studia II stopnia na kierunku Geoinformacja dostarczają wiedzy na temat procesu pozyskiwania danych geoprzestrzennych oraz algorytmów ich przetwarzania, w tym sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie geoinformacji do rozwiązywania problemów w badaniach naukowych, środowisku przyrodniczym, gospodarce i biznesie. Studia II stopnia na kierunku Geoinformacja, poprzez projektowy charakter studiów przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych na styku nauki, praktyki i biznesu. 

Studia magisterskie pozwalają na kształtowanie swojego wykształcenia w 3 profilach: analiz geoprzestrzennych, teledetekcji oraz geoinformatyki. Moduł analizy geoprzestrzenne stanowi odpowiedź geoinfomacji na wyzwania współczesnego świata, w kwestiach związanych ze zmianami globalnymi, geozagrożeniami, czy ochroną infrastruktury krytycznej. Moduł teledetekcyjny to odpowiedź na dostępność nowoczesnych metod pozyskiwania danych przy pomocy licznych sensorów i globalnych baz danych teledetekcyjnych. Moduł geoinformatyczny nastawiony jest na wykorzystanie algorytmów przestrzennych, w tym narzędzi sztucznej inteligencji we współczesnej geoinformacji. 

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geoinformacja w badaniach środowiska
Wykład: 45
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Zaawansowane systemy obserwacji Ziemi
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Eksploracja danych geoprzestrzennych
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Proseminarium
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Pracownia magisterska
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Wykład: 45
Ćwiczenia: 90
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
9 G
Kierunkowa lista przedmiotów fakultatywnych do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Bezpieczeństwo geoinformacyjne
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Systemy wspomagania decyzji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Geoinformacyjne projekty badawcze (*dla nauki i dla biznesu)
Konwersatorium: 15
Ćwiczenia: 45
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Pracownia magisterska
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Wykład: 45
Ćwiczenia: 90
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
9 G
Kierunkowa lista przedmiotów fakultatywnych do wyboru
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Współpraca nauki z biznesem
Wykład: 30
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
16 O
Pracownia magisterska
Ćwiczenia: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE
Wykład: 30
Ćwiczenia: 60
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
6 G
Wydziałowa lista zajęć do wyboru
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 G