A A A

Zaloguj się

pl | en

Kartografia i geomatyka
2023/24, studia drugiego stopnia poinżynierskie, studia stacjonarne

Kierunek Kartografia i Geomatyka łączy wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku z wiedzą z dziedzin kartografii, geomatyki, fotogrametrii, psychologii, socjologii, informatyki oraz geografii. Student/Studentka poznaje procesy tworzenia i produkcji map, metody sprawdzania użyteczności i efektywności produktów kartograficznych, zasady projektowania map internetowych, metody tworzenia geowizualizacji w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, procesy pozyskiwania i przetwarzania produktów fotogrametrycznych oraz sposoby analizy przestrzennych środowiska geograficznego.

Kierunek odpowiada na potrzeby dostarczenia na rynek profesjonalistów, związanych z szeroko rozumianą geomatyką, internetowym projektowaniem geoportali, tworzeniem i prezentacją środowiska geograficznego w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości oraz analizą baz przestrzennych w dziedzinie nauki o Ziemi i środowisku.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie oferuje programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się. W skali krajowej kierunek oferuje unikatowe podejście do nauczania ze względu na pogłębione interdyscyplinarne podejście do kartografii i geomatyki. Realizację programu studiów gwarantuje doświadczony zespół nauczycieli akademickich oraz wykwalifikowanych specjalistów wykształconych w różnych dyscyplinach.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Społeczna użyteczność produktów kartograficznych
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
4 O
Projektowanie map internetowych
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Kartograficzna metoda badań oraz proces geomatyczny
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Statystyczne i graficzne podstawy geowizualizacji
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geowizualizacje chmur punktów
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Wprowadzenie do wiedzy o percepcji wizualnej
Konwersatorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w kartografii
Wykład: 30
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
5 O
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski specjalistyczny
Lektorat: 30
Egzamin
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 75
Zaliczenie z oceną
10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Laboratorium magisterskie
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
6 O
Analiza czasowo-przestrzenna środowiska geograficznego
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 90
Zaliczenie z oceną
12 G