A A A

Zaloguj się

pl | en

Turystyka i rekreacja
2023/24, studia pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Kierunek studiów turystyka i rekreacja prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2000. Pierwotnie obejmował on pięcioletnie studia magisterskie, obecnie realizowany jest na studiach licencjackich (pierwszego stopnia) oraz magisterskich (drugiego stopnia) dostępnych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Poza językiem angielskim, Student wybiera jeden język, który będzie kontunuował na II roku
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Architektura
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 4
Zaliczenie z oceną

3 O
Ekonomia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Fizjologia rekreacji
Wykład: 15
Egzamin
2 O
Historia kultury i sztuki
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Hotelarstwo
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Obsługa turystów z niepełnosprawnością
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład asynchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy rekreacji
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy turystyki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Topografia w turystyce i rekreacji
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Turystyczne walory rzeźby powierzchni Ziemi
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
2 O
Wprowadzenie do turystyki kulturowej
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4
Zaliczenie
- O
Ćwiczenia terenowe z przyrodniczych i kulturowych podstaw waloryzacji terenu, topografii w turystyce i obóz sportowy
Ćwiczenia terenowe: 80
Zaliczenie z oceną
3 O
Ćwiczenia terenowe regionalne - Wielkopolska
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
2 O
Praktyka zawodowa w hotelach
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 60
Zaliczenie z oceną
12 G
Język obcy
Lektorat: 20
Zaliczenie z oceną
2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ekonomika turystyki i rekreacji
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Ćwiczenia: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
2 O
Geografia regionalna świata
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Egzamin

2 O
Krajoznawstwo
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Egzamin

1 O
Marketing
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
3 O
Obsługa ruchu turystycznego
Wykład: 15
Egzamin
2 O
Organizacja i prowadzenie wycieczek
Wykład: 20
Ćwiczenia: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy rachunkowości
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Ćwiczenia: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
3 O
Prawo w turystyce i rekreacji
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
3 O
Język angielski
Lektorat: 40
Egzamin
6 O
Ćwiczenia terenowe z pilotażu i przewodnictwa turystycznego
Ćwiczenia terenowe: 48
Zaliczenie z oceną
3 O
Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwach turystycznych
Praktyka: 112
Zaliczenie z oceną
4 O
Geografia turystyczna wybranych krajów
Wykład: 45
Zaliczenie z oceną
9 G
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 70
Zaliczenie z oceną
12 G
Język obcy 2
Lektorat: 40
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Etyka i ochrona własności intelektualnych
Wykład: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Nowe technologie w turystyce
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Ocena oddziaływania inwestycji turystyczno-rekreacyjnych na środowisko
Wykład: 10
Ćwiczenia: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
2 O
Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska
Wykład: 20
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy systemów informacji geograficznej w turystyce
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Psychologia turystyki
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Regiony i walory turystyczne Polski
Wykład: 20
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Turystyka w biznesie
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Ćwiczenia: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium licencjackie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
10 O
Laboratorium licencjackie
Laboratorium: 60, w tym zajęcia zdalne:
 • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 40
Zaliczenie z oceną

6 O
Przedmioty do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 115
Zaliczenie z oceną
20 G