A A A

Zaloguj się

pl | en

Administracja
2023/24, studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Szczególne tryby postępowania administracyjnego
Wykład: 12, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 12
Ćwiczenia: 12
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Europejska przestrzeń administracyjna
Wykład: 18, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 18
Egzamin

4 O
Zarządzanie w administracji
Wykład: 18, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 18
Egzamin

4 O
Samorząd terytorialny
Wykład: 18, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Egzamin

4 O
Inteligentne miasta i regiony
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

2 O
Fakultet B – temat: Administracja i prawo sektorowe
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Fakultet B – temat: Wolności i prawa człowieka i obywatela
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy B2+
Lektorat: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Lektorat asynchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

2 G
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O

Język obcy B2+: lektorat w semestrze 2 kończy się zaliczeniem oraz egzaminem z języka obcego specjalistycznego.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Postępowanie sądowoadministracyjne
Wykład: 21, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 21
Ćwiczenia: 12
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Prawo spółek
Wykład: 18, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 18
Egzamin

4 O
Prawo karne skarbowe
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 O
Prawo rynku finansowego
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 O
Prawo socjalne
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 O
Fakultet A-1
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Fakultet B – temat: Administracja i prawo sektorowe
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 G
Język obcy B2+
Lektorat: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Lektorat asynchroniczny: 15
Egzamin

2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Legislacja w administracji
Wykład: 12, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 12
Ćwiczenia: 12
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Myśl administracyjna i prawna
Wykład: 18, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Egzamin

4 O
Psychologia zarządzania
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

2 O
Negocjacje i mediacja w administracji
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

2 O
Fakultet A-1
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Fakultet B – temat: Prawo porównawcze, prawo obce
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
8 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Informacja publiczna i ochrona danych osobowych
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 O
Międzynarodowa ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 O
Fakultet A-1
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Fakultet B – temat: Prawo prywatne w administracji
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Zaliczenie z oceną

3 G
Fakultet W-1
Warsztaty: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
16 G