A A A

Zaloguj się

pl | en

Akustyka
2023/24, studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne drugiego stopnia z Akustyki mają profil ogólnoakademicki i są nakierowane na poszerzenie wiedzy z zakresu akustyki. Na I semestrze studiów studenci uzupełniają i poszerzają wiedzę z zakresu akustyki niezbędną do dalszego kształcenia na II roku. Począwszy od drugiego semestru studiów rozpoczynają się zajęcia specjalistyczne. Oprócz specjalistycznych zajęć, studenci w toku studiów przygotowują pracę dyplomową i po jej obronie uzyskują tytuł zawodowy magistra akustyki. Tematyka prac dyplomowych, ściśle wiąże się tematyką badań, prowadzonych przez pracowników naukowych Katedry Akustyki. Podczas ostatniego, IV semestru studiów finalizowane są prace dyplomowe i studenci referują te prace w ramach Pracowni Magisterskiej II oraz Seminarium Magisterskiego II.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dźwięki i fale
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Analiza sygnałów
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Elektroakustyka
Wykład: 30
Egzamin
5 O
Wstęp do statystyki
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Laboratorium akustyczne I
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
8 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Psychoakustyka
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Akustyka środowiska
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Ultradźwięki
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Ultradźwięki w medycynie i technice
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Proseminarium magisterskie
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
6 O
Laboratorium akustyczne II
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
8 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dźwięk w kulturze i sztuce
Wykład: 15
Egzamin
3 O
Seminarium magisterskie I
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
10 G
Pracownia magisterska I
Laboratorium: 120
Zaliczenie z oceną
10 G
Najnowsze techniki audioprotetyczne
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
7 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Elementy przedsiębiorczości
Wykład: 15
Ćwiczenia: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Filozofia
Wykład: 30
Egzamin
4 O
Seminarium magisterskie II
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
11 G
Pracownia magisterska II
Seminarium: 120
Zaliczenie z oceną
11 G