A A A

Zaloguj się

pl | en

Optometria
2023/24, studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne

Optometria to interdyscyplinarny obszar wiedzy (fizyka, biologia i medycyna), którego głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza to wszystko co służy jego ochronie, zachowaniu, usprawnieniu i rozwojowi tego procesu. Optometria jest więc obszarem wiedzy, który koncentruje się na diagnozowaniu i rozwiązywaniu występujących problemów wzrokowych. 

 

Optometrysta to zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie badania refrakcji (wad wzroku) i zaopatrzenia pacjentów w pomoce wzrokowe. Optometrysta wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego; określa odstępstwa od norm fizjologicznych w celu dobrania, przepisania i wykonania korekcji za pomocą okularów, soczewek kontaktowych lub innych pomocy wzrokowych, a także prowadzi lub nadzoruje rehabilitację układu wzrokowego w celu przywrócenia właściwej sprawności widzenia.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Prawno-etyczne aspekty zawodu optometrysty
Wykład: 10
Egzamin
1 O
Badania optometryczne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Widzenie obuoczne
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Metody obrazowania narządu wzroku
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Patologia przedniego i tylnego odcinka oka
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
5 O
English in vision science
Lektorat: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 5
Zaliczenie z oceną

3 G
Przedmiot(y) do wyboru z obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych (dowolny/-e z oferty wydziału/UAM)
Wykład: 20
Zaliczenie z oceną
4 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Patofizjologia i patobiochemia człowieka
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 20
Egzamin

4 O
Badania optometryczne
Wykład: 10
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Terapie widzenia
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 20
Laboratorium: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Patologia przedniego i tylnego odcinka oka
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Optometria geriatryczna
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Anatomia w obrazowaniu medycznym
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
English in vision science
Lektorat: 20
Egzamin
2 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 5
Zaliczenie z oceną

2 G
Praktyki zawodowe z optometrii
Praktyka: 120
Zaliczenie z oceną
6 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Fizyka procesu widzenia
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Egzamin

3 O
Badania optometryczne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Optometria pediatryczna
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 20
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Chirurgia refrakcyjna
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 20
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
3 O
Farmakologia okulistyczna
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Egzamin

5 O
Praktyki zawodowe z optometrii
Praktyka: 50
Zaliczenie z oceną
4 G
Praktyki z optometrii pediatrycznej
Praktyka: 10
Zaliczenie z oceną
1 G
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 10
Zaliczenie z oceną

2 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy neurologii z neurookulistyką
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
3 O
Badania optometryczne
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Dobór pomocy dla słabowidzących
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 20
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Specjalistyczne soczewki kontaktowe
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Pracownia magisterska
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
8 O
Seminarium magisterskie
Seminarium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Seminarium synchroniczne: 10
Zaliczenie z oceną

2 G
Praktyki zawodowe z optometrii
Praktyka: 60
Zaliczenie z oceną
5 G
Przedmiot do wyboru
Wykład: 20
Egzamin
4 G