A A A

Zaloguj się

pl | en

Geografia
2023/24, studia drugiego stopnia, studia niestacjonarne

Geografia jest jednym z najstarszych kierunków realizowanych w UAM w Poznaniu już od 1919 roku, od kiedy na Wydziale Filozoficznym powstał Instytut Geografii. Geografia jako kierunek studiów mieści się w dwóch dziedzinach naukoych: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych, co jest konsekwencją współczesnego podziału nauk geograficznych.W ramach tych dziedzin geografia przypisana jest do dwóch dyscyplin naukowych: nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno- ekonomicznej i gospodarki rzestrzennej, opartych na odrębnych wzorcach metodologicznych. Oddaje to interdyscyplinarny charakter geografii. Z wieloobszarowości nauk geograficznych wynika zróżnicowany i specyficzny program studiów, który łączy zagadnienia geografii fizycznej i jej subdyscyplin wraz z zagadnieniami ekonomiczno-gospodarczymi i społeczno-kulturowymi. Ponadto obejmuje on zagadnienia z zakresu nauk ścisłych, dostarczających narzędzi matematyczno-statystycznych, wykorzystywanych w nowoczesnych metodach analizy przestrzennej oraz w analizach procesów geomorfologicznych, hydrologicznych, czy klimatycznych. Innym ważnym elementem kształcenia na kierunku geografa są Geograficzne Systemy Informacyjne, a także ćwiczenia terenowe w fromie stacjonarnej i objazdowej, weryfikujące wiedzę, umiejetniości i kompetencje zdobyte podczas zajęć w salach, pracowniach i laboratoriach.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Metodologia geografii
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 13
Egzamin

4 O
Społeczno-ekonomiczne aspekty globalizacji
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 18
Egzamin

5 O
Globalne zmiany środowiska
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 18
Egzamin

5 O
Język obcy B2+
Lektorat: 15
Zaliczenie z oceną
2 G
Metody badań geograficznych w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Metody regionalizacji
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 13
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Geoinformacyjna analiza środowiska
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
GIS w analizach społeczno-ekonomicznych
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
  • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Moduły specjalnościowe do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 159
Zaliczenie z oceną
30 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Zintegrowany monitoring środowiska
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 13
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Formy indywidualnej przedsiębiorczości
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład synchroniczny: 8
Zaliczenie z oceną

1 O
Język obcy B2+
Lektorat: 15
Egzamin
2 G
Moduły specjalnościowe do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 185
Zaliczenie z oceną
52 G