A A A

Zaloguj się

pl | en

Hydrologia, meteorologia i klimatologia
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Kierunek Hydrologia, meteorologia i klimatologia jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim po ukończeniu, którego absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Cykl kształcenia składa się z siedmiu semestrów, w trakcie których studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, a w szczególności z zakresu atmosfery i hydrosfery. Uzupełnieniem tej wiedzy są zagadnienia z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej rozpatrywane w kontekście konsekwencji i adaptacji do zmian klimatu. Kierunek Hydrologia, meteorologia i klimatologia jest pierwszym w Polsce odpowiadającym na wyzwania związane z postępującym kryzysem klimatycznym i promującym inżynierów ze specjalistycznym profilem wykształcenia w zakresie hydrologii, meteorologii i klimatologii.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy nauk o Ziemi
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Zaliczenie z oceną

2 O
Kartografia i topografia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Meteorologia i klimatologia
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 24
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
7 O
Hydrologia i oceanografia
Wykład: 30, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 24
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Egzamin

Zaliczenie z oceną
7 O
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Wykład: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
GIS w naukach o atmosferze i hydrosferze, cz. I
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 30
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
5 O
Pozyskiwanie danych meteorologicznych i hydrologicznych
Ćwiczenia w salach komputerowych: 20
Zaliczenie z oceną
2 O
Podstawy programowania w meteorologii i hydrologii
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Matematyka
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
4 O
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
Ćwiczenia terenowe: 40
Zaliczenie z oceną
4 O
Edukacja informacyjna i źródłowa
Szkolenie: 5, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie asynchroniczne: 5
Zaliczenie

- O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 100, w tym zajęcia zdalne:
 • Suma godzin kontaktowych synchronicznych: 30
Zaliczenie z oceną

10 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Statystyka
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Ćwiczenia: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Programowanie w meteorologii i hydrologii
Laboratorium: 20
Zaliczenie z oceną
4 O
Gospodarka wodna
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Kryzysy wodne w historii ludzkości
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 14
Ćwiczenia w salach komputerowych: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Hydrogeologia
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Klimat Polski
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Hydrologia Polski
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Meteorologia synoptyczna
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Współczesne zmiany klimatu
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Zaliczenie z oceną

2 O
Język angielski 1
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 150, w tym zajęcia zdalne:
 • Suma godzin kontaktowych synchronicznych: 56
Zaliczenie z oceną

18 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Matematyczne modelowanie procesów meteorologicznych i klimatycznych
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Matematyczne modelowanie procesów hydrologicznych
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i hydrologiczne
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 14
Egzamin

4 O
Podstawy zarządzania w środowisku
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Ćwiczenia: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Zagrożenia i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 9
Ćwiczenia w salach komputerowych: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Gospodarka i planowanie przestrzenne a zmiany klimatu
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
2 O
Język angielski 2
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Seminarium dyplomowe 1
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Laboratorium dyplomowe 1
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
2 O
Moduły kształcenia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 245, w tym zajęcia zdalne:
 • Suma godzin kontaktowych synchronicznych: 72
Zaliczenie z oceną

26 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Laboratorium dyplomowe 2
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium dyplomowe 2
Seminarium: 15
Zaliczenie z oceną
12 O
Zarządzanie kryzysowe
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
3 O
Dokumentacja w postępowaniu administracyjnym
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 6
Ćwiczenia w salach komputerowych: 10
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
2 O
Moduły kształcenia do wyboru
Wykład: 50, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 30
Zaliczenie z oceną

10 G