A A A

Zaloguj się

pl | en

Geodezja i kartografia
2023/24, studia inżynierskie pierwszego stopnia, studia niestacjonarne

Kierunek Geodezja i Kartografia łączy wiedzę z zakresu nauk o Ziemi i środowisku oraz inżynierii lądowej i transportu. Kierunek skupia umiejętności oraz kompetencje z dziedzin kartografii, geografii, geodezji, fotogrametrii, geomatyki, socjologii, geoinformacji oraz informatyki. Student/Studentka poznaje elementy geodezji podstawowej, geodezji fizycznej, oprogramowań geodezyjnych, geodezyjnych pomiarów szczegółowych, geodezji inżynieryjnej i satelitarnej oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego. Student/Studentka zapoznaje się z procesami technologii kartograficznej, baz danych przestrzennych, systemów informacji geograficznej i przestrzennej, metod prezentacji kartograficznej, generalizacji kartograficznej, kartografii internetowej oraz projektowania map.

Kierunek odpowiada na potrzeby dostarczania na rynek profesjonalistów, związanych z branżą geodezji i kartografii, analiz baz przestrzennych, projektowaniem serwisów internetowych czy fotogrametryczną obróbką danych.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nie oferuje programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach uczenia się. W skali krajowej kierunek oferuje unikatowe podejście do nauczania ze względu na pogłębione podejście interdyscyplinarne do geodezji i kartografii. Realizację programu studiów gwarantuje doświadczony zespół nauczycieli akademickich oraz wykwalifikowanych specjalistów wykształconych w różnych dyscyplinach.

Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Odwzorowania kartograficzne
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Podstawy geodezji
Wykład: 20
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Przestrzeń geograficzna globalnie i lokalnie
Wykład: 10
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Topografia
Wykład: 10
Laboratorium: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Matematyka w geodezji i kartografii
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Podstawy systemów informacji geograficznej
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Szkolenie BHP
Szkolenie bhp: 4, w tym zajęcia zdalne:
 • Szkolenie bhp asynchroniczne: 4
Zaliczenie

- O
Geodezja fizyczna, grawimetria i magnetyzm ziemski
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną
3 O
Rachunek wyrównawczy
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne w geodezji i kartografii
Wykład: 20
Egzamin
4 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 140
Zaliczenie z oceną
22 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Ewidencja gruntów i budynków - kataster
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną

5 O
Numeryczne obliczenia geodezyjne
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
3 O
Wstęp do wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w kartografii
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 8
Laboratorium: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Laboratorium cyfrowe synchroniczne: 15
Zaliczenie z oceną

Zaliczenie z oceną

4 O
Kartowanie przestrzeni geograficznej
Wykład: 10
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Geodezyjne pomiary szczegółowe
Wykład: 20
Laboratorium: 30
Egzamin
Zaliczenie z oceną
7 O
Standardowe kartograficzne opracowania tematyczne
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Język angielski
Lektorat: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Metody prezentacji kartograficznej
Wykład: 10
Laboratorium: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
4 O
Mediacje w geodezji
Wykład: 10
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 152
Zaliczenie z oceną
21 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Geodezja inżynieryjna
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 20
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Zasady generalizacji kartograficznej
Wykład: 10, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 5
Laboratorium: 10
Egzamin

Zaliczenie z oceną
4 O
Geodezja satelitarna i geodynamika
Wykład: 20, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 10
Laboratorium: 20
Egzamin

Zaliczenie z oceną
6 O
Projektowanie map
Wykład: 15
Laboratorium: 15
Egzamin
Zaliczenie z oceną
5 O
Mapa zasadnicza
Wykład: 15, w tym zajęcia zdalne:
 • Wykład synchroniczny: 15
Laboratorium: 15
Egzamin

Zaliczenie z oceną
5 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 O
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
4 O
Zastosowanie skaningu laserowego w kartografii 3D
Wykład: 20
Laboratorium: 20
Egzamin
Zaliczenie z oceną
6 O
Język angielski
Lektorat: 15
Egzamin
4 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 119
Zaliczenie z oceną
17 G
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Seminarium dyplomowe
Seminarium: 30
Zaliczenie z oceną
13 O
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium: 30
Zaliczenie z oceną
6 O
Dostępność społeczna przestrzeni geograficznej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
2 O
Zajęcia do wyboru
Suma godzin kontaktowych: 50
Zaliczenie z oceną
9 G