A A A

Zaloguj się

pl | en


Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Podstawy dydaktyki
Wykład: 30
Ćwiczenia: 10
Egzamin
Zaliczenie z oceną
3 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 14
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 1 (wykład)
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 1 (wykład)
Wykład: 30
Egzamin
2 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dydaktyka fizyki
Wykład: 15
Egzamin
1 O
Uczeń z SPE w szkole
Warsztaty: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Laboratorium pedagogiczne: przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Laboratorium psychologiczne: przygotowanie do praktyk w szkole podstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej
Praktyka: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Bezpieczeństwo uczniów w szkole
Wykład: 1, w tym zajęcia zdalne:
  • Wykład asynchroniczny: 1
Zaliczenie

- O
Praktyki w szkole podstawowej
Praktyka: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Metodyka nauczania fizyki w szkole podstawowej
Ćwiczenia: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Dydaktyka fizyki
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Technologie informacyjne dla nauczycieli fizyki w szkole podstawowej
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy pedagogiki dla nauczycieli cz. 2 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Podstawy psychologii dla nauczycieli cz. 2 (ćwiczenia)
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Laboratorium pedagogiczne: przygotowanie do praktyk w szkole ponadpodstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Laboratorium psychologiczne: przygotowanie do praktyk w szkole ponadpodstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Laboratorium pedagogiczne: ewaluacja praktyk w szkole podstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
0.5 O
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole ponadpodstawowej
Praktyka: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Metody nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej
Ćwiczenia: 30
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
Zaliczenie z oceną
3 O
Technologie informacyjne dla nauczycieli fizyki w szkole ponadpodstawowej
Laboratorium: 15
Zaliczenie z oceną
1 O
Emisja głosu
Laboratorium: 5
Zaliczenie
1 O
Praktyki w szkole ponadpodstawowej
Praktyka: 60
Zaliczenie z oceną
4 O
Laboratorium psychologiczne: ewaluacja praktyk w szkole ponadpodstawowej
Laboratorium: 10
Zaliczenie z oceną
1 O
Kultura języka
Ćwiczenia: 15
Zaliczenie z oceną
1 O