A A A

Zaloguj się

pl | en


Zajęcia Forma zajęć / liczba godzin Forma zaliczenia Punkty ECTS
Filozoficzne aspekty kina
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 F
Ekokrytyka i film
Konwersatorium: 30
Zaliczenie z oceną
3 F
Sztuka pisania o filmie
Warsztaty: 30
Zaliczenie z oceną
3 F
Widowiska
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 F
Pajdofobia. Dziecko jako obcy w literackim i filmowym horrorze
Wykład: 30
Zaliczenie z oceną
2 F